Loading Movie

טוען סרט...

separator

סיכום הפעילות

לחצו על / לצפות בתשובותיכם.

שתפו את הפעילות עם חברים:

אודותX

מבוסס על פרויקט גמר 2012 של

נטלי אורבך & ועידן בן-ארי

בהנחיית מיקי רונן ודן כהן-וקס


פיתוח גרסת בטה עדי סילגי


המחלקה לטכנולוגיות למידה

מכון טכנולוגי חולון

{"activity":{"@id":"2624","@publish":"true","@date":"01/11/2015","@editorid":"2887","idQCounter":"2","title":"שופטים פרק ד- דבורה הנביאה ברק ויעל.","description":"כאן יופיע הסבר על הפעילות","summarize":"הגעתם לסוף הפעילות, באפשרותכם לחזור על הפעילות תוך צפייה בתשובותיכם או להתחילה מחדש.","instructions":"צפה בסרטון וענה על השאלות שיופיעו במהלכו. למידה מהנה, המורה תמר.","videoLink":"http://www.youtube.com/watch?v=d3_nQLB5UDY","questionsPool":{"question":[{"@id":"0","@type":"comment","@time":"63","questionText":"יבין מלך כנען היה אחד המלכים החזקים והעשירים ביותר באותה תקופה בארץ כנען, ולהביסו היתה משימה מאוד קשה."},{"@id":"2","@type":"comment","@time":"178","questionText":"ברק מכין הפתעה:\r\nברק הקים מחנה בראש הר תבור כי ידע, שלסיסרא יהיה קשה להגיע עם מרכבות ברזל.\r\nסיסרא לא התקרב להר תבור כדי שלא יתקיפו אותו פתאום מההר. ברק רצה להפעיל במלחמה את התכסיס שהפעיל יהושע: בריחה מדומה, שתפיל את האויב במלכודת.\r\n"},{"@id":"1","@type":"comment","@time":"193","questionText":"שבט הקיני : \r\nשבט מצאצאי יתרו כהן מדיין ואביה של ציפורה אשתו של משה. שבט הקיני הצטרף לבני ישראל והתיישב באזור שבט יהודה. בני השבט היו בעלי ברית של בני ישראל, אבל, היו ביחסים טובים גם עם הכנענים. \r\n"},{"@id":"4","@type":"comment","@time":"219","questionText":"מדוע לדעתכם, ברח סיסרא לכיוון שבט חבר הקיני?"},{"@id":"3","@type":"comment","@time":"256","questionText":"מדוע לדעתכם, ברח סיסרא לכיוון שבט חבר הקיני ?"},{"@id":"5","@type":"comment","@time":"257","questionText":"סיסרא ברח אליהם בתקווה שיעזרו לו. יעל הבינה שישראל מנצחים במלחמה, וידעה שעוד מעט יגיעו לחפש אותו, לכן כנראה הרגה אותו.\r\nלמעשה שלה שני הסברים:\r\nא.\t יעל הרגה את סיסרא כי דאגה לבני ישראל.\r\nב.\tיעל הרגה את סיסרא מתוך דאגה לעצמה.\r\n"}]}}}